Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi oedolion yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy eu helpu i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau addas yn eu cymuned leol a'u mynychu. Nod y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yw:

  • Annog pobl i adeiladu cyfeillgarwch newydd
  • Cynnwys pobl mewn grwpiau a gweithgareddau cymunedol
  • Hybu annibyniaeth a lles
  • Ennill sgiliau newydd

Cyn trefnu cefnogaeth, mae'r gwasanaeth yn ystyried diddordebau person a'r hyn y mae am ei gyflawni. Yna, bydd y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gyda'r person i ddod o hyd i weithgareddau addas a threfnu cefnogaeth lle bo'i hangen.

Mae'r astudiaethau achos isod yn disgrifio sut y gall y gwasanaeth gefnogi pobl trwy weithgareddau megis dysgu hobïau a diddordebau newydd, hyfforddiant teithio a chadw'n brysur.

Astudiaethau achos

Meini prawf cymhwysedd

Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol ar gael i'r sawl yr aseswyd bod ganddynt anghenion gofal cymdeithasol.

I gael gwybod a ydych chi'n gymwys am y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch â Phorth CNPT:

  • Ffôn: 01792 812825
  • E-bost: (Enw, Cyfeiriad, Dyddiad Geni, Gofyniadau Cymorth)

Talu am wasanaethau

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gwybodaeth bellach:

I gael mwy o wybodaeth am ein Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch:

  • Ffôn: 01792 812825
  • E-bost
  • Oriau agor: 8.30am - 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener