Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ymylfaen coffa bloc fâs

Bydd y bloc fâs yn cael ei leoli yn y gerddi coffa. Y polisi a ddefnyddir yw bod teuluoedd y rhai a fu farw yn gallu prydlesu'r bloc am gyfnod o ddeng mlynedd, gyda'r opsiwn o adnewyddu'r brydles am ddeng mlynedd arall.

Prynir y llechen wenithfaen gyda'r arysgrif o'r amlosgfa a bydd yn eiddo i'r person a'i prynodd. Nodir y bydd y llwch yn dal i gael ei gladdu'n rhydd yn y ddaear fel a nodir yn ein polisi. Hefyd, ni fydd bloc fâs yn cael ei osod uwchben llwch.

Gofynnir i'r teuluoedd wneud apwyntiad gyda'r swyddfa er mwyn prydlesu'r bloc fâs.

Ymylfaen Coffa Bloc Fâs Ymylfaen Coffa Bloc Fâs