Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun yr Ardd Goffa

Cynllun yr Ardd Goffa Cynllun yr Ardd Goffa

Mannau parcio i'r anabl

Mae 8 lle parcio i bobl anabl yn yr Amlosgfa gyda ramp i gael mynediad i'r prif "ardal aros". 

Mae'r brif swyddfa yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn yn ogystal â'r prif gapel ynghyd â'r Capel Coffa.