Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltwch â'r Tîm Polisi Cynllunio

Mae Tîm Polisi Cynllunio'r Cyngor ar gael yn ystod oriau arferol y swyddfa i drafod unrhyw agwedd ar broses y CDLl.

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Tîm y CDLl
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Y Ceiau,
Ffordd Brunel,
Parc Ynni Baglan,
Castell-nedd
Castell-nedd SA11 2GG pref
(01639) 68 68 21 (01639) 68 68 21 voice +441639686821