Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Digartrefedd

Gwasanaeth opsiynau tai

Mae gwasanaeth opsiynau tai'r Cyngor yn darparu cyngor a chymorth tai.

Prif ffocws y gwasanaeth yw atal digartrefedd rhag digwydd a bydd yn eich helpu i nodi'r hyn sydd angen ei wneud i'ch atal rhag colli eich cartref.

Mae'r gwasanaeth opsiynau tai ar gael i bawb.

Sut y gall opsiynau Tai helpu

  • Gwasanaeth cyngor dros y ffôn
  • Gwybodaeth a chyngor ar opsiynau tai
  • Gwasanaeth cynhwysfawr cyn-denantiaeth
  • Cynlluniau tai personol
  • Asiantaeth cymdeithasol gosodiadau - Cymorth i gael mynediad at lety yn y sector preifat
  • Help i lenwi ffurflenni i'ch helpu i gael mynediad i dai
  • Mewn rhai amgylchiadau - tai brys

Cysylltwch ag opsiynau tai

Cysylltwch â'r opsiynau tai isod:

Tîm Opsiynau Tai

Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Castell-nedd,SA11 3QZ
 01639 685219
 01639 685217