Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tai Cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Nid yw Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn berchen ar unrhyw dai a fflatiau sydd ar gael i'w rhentu mwyach. Trosglwyddwyd yr holl dai cyngor i Tai Tarian (Cartrefi CNPT yn flaenorol) yn 2011, ac ers hynny mae'r cyngor a Tai Tarian wedi dilyn Polisi Gosodiadau Ar y Cyd, ond mae Tai Tarian bellach yn berchen ar ac yn rheoli'r stoc tai hynny. A

Felly, mae'r holl dai cymdeithasol i'w rhentu bellach yn eiddo i'r Cymdeithasau Tai canlynol ac felly dylech wneud cais iddyn nhw'n uniongyrchol - oni bai eich bod yn ddigartref neu dan fygythiad o ddod yn ddigartref o fewn y 56 diwrnod nesaf.

Os oes angen myw o wybodaeth am sut i gwneud cais ar gyfer unrhyw fath arall o dai, e-bostiwch housing.strategy@npt.gov.uk