Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hawliau Lles

Mae'r Uned Hawliau Lles yn adran arbenigol sy'n helpu pobl i hawlio'r Budd-daliadau Lles y mae ganddyn nhw'r hawl i'w cael. Os ydych chi'n meddwl efallai y gallwch chi hawlio budd-daliadau ychwanegol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, yna efallai y gallwn helpu.

Gallwn rhoi cyngor ar fudd-daliadau dros y ffôn i gael gwybod a oes gennych hawl, llenwi ffurflenni budd-daliadau a'ch cynrychioli mewn Tribiwnlys budd-daliadau os oes angen.

Rydyn ni'n cynnal sesiynau cymhorthfa allgymorth mewn nifer o rhannau o Gastell-nedd Port Talbot lle byddwn yn llenwi ffurflenni budd-dal. Fel arall, efallai y gallwn lenwi ffurflen dros y ffôn gyda chi, neu ymweld â chi gartref, os na allwch chi fynd allan.

Efallai y byddwn hefyd yn gallu dod i rhoi sgwrs i'ch sefydliad naill ai mewn cyfarfod tîm i staff neu i grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth.

Buddion y gallwn helpu gyda

Y budd-daliadau yr ydym yn delio â nhw:

 • Taliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • Credyd Cynhwysol (UC)
 • Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
 • Lwfans Gweini (AA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
 • Credyd Pensiwn (PC)
 • Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)
 • Budd-dal Tai
 • Cymorth Treth y Cyngor
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credydau Treth

Sut i gysylltu ar Uned Hawliau Lles

Ar gyfer ymholiadau, ffoniwch 01639 685225 neu e-bostiwch welfarerights@npt.gov.uk.

Advice Quality Standards logo