Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Babanod a phlant bach

Beth yw Dechrau Da?

Mae Dechrau Da yn rhaglen genedlaethol sy'n gweithio drwy gydlynwyr lleol i roi pecyn o lyfrau am ddim i fabanod gyda deunyddiau cyfarwyddyd i rieni a gofalwyr.

Llyfrgelloedd Dechrau Da a Chastell-nedd Port Talbot

Mae sesiynau cân a rhigwm Dechrau Da wedi ailddechrau yn Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot. Cysylltwch â'ch llyfrgell leol i drefnu  lle neu i gadarnhau sesiwn. Yr amseroedd a drefnwyd sydd ar gael i'r rhai sydd eisoes wedi trefnu lle yw:

Cynhelir y sesiynau yn ystod y tymor yn unig.

Cropian Trwy Lyfrau Dechrau Da

Mae Cropian Trwy Lyfrau Dechrau Da yn annog plant ifanc i ymuno â'r llyfrgell.

Gall plant:

  • derbyn cerdyn casglu
  • ennill sticeri ar bob ymweliad â'r llyfrgell
  • casglu 4 sticer ar gyfer tystysgrif (10 i'w casglu)
  • cael llyfr am ddim gyda'r dystysgrif gyntaf (tra bod stociau'n para)

Cyswllt

Gofynnwch i'ch llyfrgell leol am fwy o fanylion neu cysylltwch â:

Mair Hambly

Adnoddau defnyddiol