Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dyddiadau defnyddio erbyn

Ar ôl dyfarniad gan yr Uchel Lys yn 2015, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi arweiniad manwl y gellir ei ganfod yma.

Mae'r nodyn cyngor yn nodi nad eithrir manwerthwyr o reolau dyddiadau "Defnyddio Erbyn". Nid eithrir arlwywyr fel arfer, oni bai fod y bwyd i'w ddefnyddio fel cynhwysyn/wedi newid o'i ffurf wreiddiol, a'i fod yn amodol ar ddogfennaeth gadarn a rheolaethau llym.

Arweiniad yr ASB - Dyddiadau Defnyddio Erbyn