Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun sgorio hylendid bwyd

Prif ddiben y cynllun hwn yw helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus am y safleoedd lle maent yn bwyta allan ac y maent yn prynu bwyd , a, thrwy hyn, annog busnesau i wella safonau hylendid.

Mae cwmpas y cynllun yn ymestyn i sefydliadau sy'n cyflenwi bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys bwytai, caffis , siopau cludfwyd , siopau brechdanau a lleoedd eraill y mae pobl yn bwyta bwyd a baratowyd y tu allan i'r cartref , yn ogystal ag adwerthwyr bwyd.

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Tîm Bwyd a Amddifya Iechyd
Y Ceiau Ffordd Brunel Llansawel Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot SA11 2GG pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868