Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffilmio yng nghanol ein trefi

Mae canol ein trefi yn cynnig cymysgedd o amgylcheddau trefol, diwydiannol ac arfordirol. Darparu'r lleoliad perffaith ar gyfer eich ffilm nesaf. Fe welwch:

 • strydoedd prydferth
 • tafarndai hoffus
 • caffis clyd a siopau coffi
 • parciau a mannau gwyrdd
 • meysydd parcio a thanffyrdd

Ein trefi

Castell - nedd

Tref farchnad Castell-nedd yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer dramâu cyfnod a naratifau hanesyddol.

Byddwch yn dod o hyd i gymysgedd hyfryd o bensaernïaeth hanesyddol a modern, gyda:

 • hudoliaeth hanesyddol
 • gerddi hardd Victoria
 • afonydd golygfaol
 • Castell canoloesol trawiadol

Port Talbot

Fel lleoliad, mae Port Talbot yn cyfuno cyfaredd arfordirol ag ochr ddiwydiannol.

Mae'n cynnig cyfuniad unigryw o amgylcheddau ar gyfer genres ffilm amrywiol gyda'i:
 • glan y traeth
 • gwaith dur
 • canol tref cyfoes

Pontardawe

Gall lleoliadau amrywiol Pontardawe ddarparu ar gyfer eich gweledigaeth sinematig.

Yn nythu yng Nghwm Tawe, mae Pontardawe yn cynnig cefndir prydferth ar gyfer ffilmio gyda:

 • strydoedd swynol
 • afonydd golygfaol
 • harddwch naturiol

Glyn-nedd

Mae tref hyfryd Glyn-nedd a Gwlad y Sgydiau hudolus yn berffaith ar gyfer golygfeydd sy'n canolbwyntio ar natur a lluniau syfrdanol.

Cynnig trysorfa o gyfleoedd sinematig i wneuthurwyr ffilm gyda’i:

 • rhaeadrau cudd
 • coetiroedd toreithiog
 • tirweddau prydferth
 • rhaeadrau dramatig - Fel y gwelir yn Batman 'The Dark Knight Rises'

Lleoliadau cyfagos

Fe welwch opsiynau trawiadol ar gyfer golygfeydd awyr agored neu ergydion panoramig syfrdanol gyda:

 • dyffrynnoedd gwyrddlas
 • rhaeadrau
 • bryniau

Ar arfordir deheuol Cymru, bydd gennych fynediad at dirweddau syfrdanol y canlynol:

Trafnidiaeth

Mae'r fwrdeistref sirol mewn lle gwych. Mae'n agos at draffordd yr M4 ac mae ganddo rwydwaith rheilffordd dda. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i griwiau sy'n dod o Gaerdydd, Abertawe, a lleoedd eraill.

Byddwch yn dod o hyd i opsiynau cludiant hawdd ar gyfer eich tîm cyfan.

Talent lleol

Mae cymunedau Castell-nedd Port Talbot yn gyfeillgar ac yn barod i helpu i gefnogi cynyrchiadau ffilm. Fe welwch:
 • pobl ychwanegol lleol brwdfrydig
 • perchnogion lleoliadau
 • artistiaid colur
 • rhwydweithiau lleol i leddfu'r heriau sy'n gysylltiedig â gwneud ffilmiau

Llety ac Arlwyo

Fe welwch amrywiaeth o leoliadau llety a bwyd i ddiwallu anghenion eich criw o:

 • gwely a brecwast clyd
 • gwestai
 • gwasanaethau arlwyo
 • caffis a bwytai
 • tafarndai cyfaredd

Cysylltwch

Mae'r Tîm Rheoli Canol Tref yn barod i'ch cynorthwyo gyda'ch anghenion ffilmio a mynediad i unrhyw leoliadau a thrwyddedau perthnasol.

I wneud eich cynhyrchiad yn llwyddiant, gallant ddarparu arweiniad ar:

 • rheoliadau
 • cau ffyrdd
 • cefnogaeth logistaidd arall
Tîm Rheoli Canol y Dref