Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canol tref Castell-nedd

Ymwelwch â Chastell-nedd am gymuned gyfeillgar, hanes cyfoethog, ac awyrgylch prysur

Mae canol tref Castell-nedd yn dref farchnad hanesyddol gydag amrywiaeth o:

 • manwerthwyr annibynnol
 • ffasiwn ar y stryd fawr
 • caffis, bwytai a thafarndai
 • atyniadau diwylliannol
 • cyfleusterau hamdden
 • treftadaeth

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Mae digon i'w weld a'i wneud ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr.

Siopa

Dewch o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch a mwy gydag ystod amrywiol o adwerthwyr sy'n addas ar gyfer pob chwaeth a chyllideb. Ymwelwch â’n marchnad dan do Fictoraidd, lle gallwch bori trwy amrywiaeth o stondinau sy’n gwerthu:

 • cynnyrch ffres
 • nwyddau wedi'u pobi
 • crefftau
 • anrhegion unigryw

Bwyd a diod

Bydd digonedd o ddewis yng nghanol tref Castell-nedd, gyda dewis gwych o:
 • caffis
 • bwytai
 • tafarndai

Mae popeth ar gael, o brydau Cymreig traddodiadol i fwyd rhyngwladol. P'un a ydych ar ôl byrbryd cyflym neu bryd o fwyd ymlaciol, fe welwch rywbeth at eich blas.

Neuadd Gwyn

Mwynhewch berfformiadau drwy gydol y flwyddyn yn Neuadd Gwyn, gan gynnwys:

 • theatr
 • sinema
 • sioeau plant
 • dawns
 • perfformiadau cerddoriaeth gyfoes

Mae rhywbeth cyffrous bob amser yn digwydd yn y lleoliad hanesyddol hwn.

Digwyddiadau

Mae’r dref hefyd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:

Celfyddydau a diwylliant

Mae canol tref Castell-nedd yn ymfalchïo mewn golygfa ddiwylliannol gyfoethog. Mae wedi cynhyrchu nifer o unigolion talentog, gan gynnwys yr enwog Katherine Jenkins.

Cantores glasurol lwyddiannus fyd-eang sy’n adnabyddus am ei llais hardd a’i pherfformiadau syfrdanol.

Hamdden

Mae ein canolfan hamdden newydd yn ganolfan fywiog o weithgarwch. Yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau sy'n addas i bob oedran a diddordeb. Mae ein canolfan hamdden yn cynnwys:

 • offer ffitrwydd blaengar
 • pwll nofio ac ystafell iechyd
 • dosbarthiadau ffitrwydd deniadol

Llyfrgell

Mae ein llyfrgell yn cynnig hafan o wybodaeth a lle croesawgar i ddarllen a dysgu gyda:

 • llyfrau
 • adnoddau digidol
 • digwyddiadau

Gerddi Victoria

Yn nythu yng nghanol Castell-nedd, mae Gerddi Victoria. Mae'n lle perffaith ar gyfer ymlacio a mynd am dro. Mae'r noddfa dawel hon yn cynnal:

 • gwelyau blodau lliwgar
 • cerfluniau hanesyddol
 • bandstand swynol

Parc Gwledig Ystâd y Gnoll

Mae taith i Barc Gwledig Ystâd y Gnoll yn rhoi cyfle i ailgysylltu â byd natur. Nodweddion yr ystad golygfaol:

 • llynnoedd tawel
 • llwybrau coetir troellog
 • gerddi wedi'u tirlunio'n hyfryd
 • bywyd gwyllt

Etifeddiaeth

Mae gan Ganol Tref Castell-nedd dreftadaeth gyfoethog o'r oesoedd canol i'r chwyldro diwydiannol. Gall ymwelwyr ddarganfod:

Trafnidiaeth

Mae cyrraedd canol tref Castell-nedd yn hawdd: