Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canol tref Pontardawe

Tref swynol yng Nghwm Tawe gyda hanes cyfoethog a phresenoldeb bywiog

Mae canol ein tref yn gartref i ddetholiad gwych o:

 • manwerthwyr annibynnol
 • caffis, bwytai a thafarndai
 • atyniadau diwylliannol
 • cyfleusterau hamdden
Ei wneud yn gyrchfan perffaith ar gyfer diwrnod allan gyda ffrindiau a theulu. P'un a ydych yn lleol neu'n ymwelydd, byddwch yn darganfod rhywbeth newydd yn ein tref fywiog.

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Siopa

Mae siopa mewn manwerthwyr lleol, annibynnol yn cefnogi'r economi leol ac yn creu swyddi.

Byddwch yn helpu i warchod cymeriad unigryw canol ein tref, rhywbeth yr ydym yn angerddol amdano.

Bwyd a diod

Fe welwch amrywiaeth o opsiynau bwyta ym Mhontardawe, gan gynnwys:

 • tai coffi
 • caffis clyd
 • bwytai
 • tafarndai cyfeillgar

Celfyddydau a diwylliant

Mae gan Bontardawe sîn gelfyddydol lewyrchus, gydag orielau a mannau perfformio amrywiol yng nghanol y dref ac o'i chwmpas.

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe yn ganolbwynt ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a gynhelir trwy gydol y flwyddyn, megis:
 • arddangosfeydd celf
 • perfformiadau cerddorol
 • sinema a theatr

Hamdden

Mae ein canolfan hamdden a’n pwll nofio yn cynnig cyfleusterau i bob oed, gan gynnwys:
 • offer ffitrwydd blaengar
 • prif bwll a phwll bach ar wahân i blant
 • dosbarthiadau ffitrwydd deniadol

Llyfrgell

Mae ein Llyfrgell Pontardawe yn cynnig hafan o wybodaeth a lle croesawgar i ddarllen a dysgu gyda:

 • llyfrau
 • adnoddau digidol
 • digwyddiadau

Clwb Golff Pontardawe

Llai na milltir o ganol y dref fe ddewch chi o hyd i Glwb Golff Pontardawe.

Cwrs golff gydag amgylchoedd hyfryd a golygfeydd syfrdanol o ben uchaf Cwm Tawe.

Lle gwyrdd

Ewch am dro drwy'r ceunant coediog hynafol yng Nghwm Du Glen a mwynhewch olygfeydd syfrdanol o'r rhaeadr a'r afonydd godidog.

Mae Pontardawe hefyd yn ganolfan wych ar gyfer gweithgareddau awyr agored fel:

 • heicio
 • beicio
 • caiacio

Etifeddiaeth

Mae gan Bontardawe gamlas hyfryd sy'n ymdroelli trwy ganol ei thref.

Mae'r llwybr trafnidiaeth hwn a fu unwaith yn hanfodol yn ystod y chwyldro diwydiannol bellach yn hafan dawel i gerdded ac ymlacio.

Trafnidiaeth

Mae cyrraedd canol tref Pontardawe yn hawdd: