Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canol tref Glyn-nedd

Tref swynol ac anturus yn nythu yng nghefn gwlad dawel Cymru

Mae diwrnod yng Nglyn-nedd yn daith trwy fan lle mae harddwch natur yn cwrdd ag ymdeimlad dwfn o dreftadaeth Gymreig. Cerddwch ar hyd y llwybrau golygfaol a gweld harddwch dyfroedd rhaeadru.

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Siopa

Cymerwch amser i archwilio siopau lleol Glyn-nedd. Efallai y byddwch yn lwcus i ddod ar draws:

 • crefftau unigryw
 • hen drysorau
 • cofroddion unigryw

Bwyd a diod

I gael cinio, ewch i un o dafarndai, caffis neu fwytai cyfeillgar Glyn-nedd.

Profwch fwyd a diod traddodiadol Cymreig, megis:

 • caws ar dost Cymreig
 • pice ar y maen
 • bara lawr
 • cwrw a seidr wedi'u bragu'n lleol

Celfyddydau a diwylliant

Mae Glyn-nedd yn gartref i'r diddanwr a'r digrifwr o Gymru, Max Boyce. Mae anthemau rygbi eiconig Max a'i hiwmor ffraeth wedi ei anwylo i'r gymuned leol.

Mae cerflun efydd sy'n dal ei hanfod yn rhywbeth y mae'n rhaid i'r sawl sy'n ceisio blas ar ddiwylliant Cymru ymweld ag ef.

Wedi'i greu gan yr artist lleol enwog Rubin Eynon, mae'r cerflun yn wynebu Parc Abernant. Cartref annwyl Clwb Rygbi Glyn-nedd Max.

Hamdden

1 filltir o ganol y dref fe ddewch chi o hyd i Ganolfan Hamdden Cwm Nedd.

Darparu cyfleusterau ffitrwydd a hamdden ar gyfer pobl leol a'r gymuned ehangach. Y lle perffaith i ddysgu sut i:

 • nofio
 • Cadw'n heini
 • ymlacio

Llyfrgell

Mae ein Llyfrgell Glyn-nedd yn cynnig hafan o wybodaeth a lle croesawgar i ddarllen a dysgu gyda:

 • llyfrau
 • adnoddau digidol
 • digwyddiadau

Clwb Golff Glyn-nedd

Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog mae Clwb Golff Glyn-nedd.

Dewch i fwynhau rownd o golff gyda chefndir hardd Cefn Gwlad Cymru.

Lle gwyrdd

Mae Glyn-nedd wedi'i amgylchynu gan rai o'r rhaeadrau mwyaf syfrdanol yng Nghymru.

Mae rhaeadr Sgwd Henrhyd yn enwog am ymddangos yn y ffilm Batman "The Dark Knight Rises"

Etifeddiaeth

O bell, mae eglwysi lleol a ThÅ· Rheola yn cynnig cipolwg ar dreftadaeth y dref.