Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cymorth busnes yng nghanol y dref - Busnes newydd

Un o brif fanteision gweithredu neu gychwyn busnes o fewn un o ganol ein trefi yw cymeriad ac apêl unigryw'r ardal. Gyda chymysgedd o:

 • adeiladau hanesyddol
 • cyfleusterau modern
 • diwylliant
 • awyrgylch bywiog

Mae canol y dref yn gyrchfan ynddo'i hun.

Rhwydwaith cymorth

Mae canol trefi Castell-nedd Port Talbot yn cynnig ymdeimlad cryf o gymuned a balchder dinesig.

Mae pobl yn poeni am eu busnesau lleol ac yn cefnogi manwerthwyr annibynnol ac entrepreneuriaid.

Bydd y rhwydwaith cefnogol hwn yn helpu i feithrin perthnasoedd cryf gyda:

 • cwsmeriaid
 • cyflenwyr
 • perchnogion busnes eraill

Mae rhywbeth yn digwydd bob amser yn ein cymuned ffyniannus, ddiwylliannol. Mae ein trefi yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd, gan gynnwys:

 • lleoliadau cerddoriaeth
 • theatrau
 • sinemâu

Adnoddau allweddol

Mae'r Tîm Rheoli Canol Tref yn helpu i hyrwyddo a gwella bywiogrwydd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol canol ein trefi.

Rydym yn helpu busnesau bach a mawr i ffynnu a llwyddo yn y lleoliad cyffrous a deinamig hwn, gan gynnig arweiniad ar:

 • rheoliadau a pholisïau lleol
 • strategaethau marchnata a hyrwyddo
 • Dod o hyd i eiddo manwerthu
 • Cysylltu â busnesau a rhanddeiliaid

Bydd y gymuned fusnes annibynnol yn elwa ar ei chyfanrwydd drwy ganiatáu i chi:

 • meithrin perthnasoedd
 • rhannu arferion gorau
 • cydweithio ar brosiectau a mentrau

Cefnogaeth arall

Mae'r tîm hefyd yn darparu gwasanaethau cymorth ymarferol, gan gynnwys:

 • helpu i sefydlu a chynnal eich busnes
 • mynediad i gyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • cymorth gwybodaeth - sy'n gysylltiedig â rheoli geich arian a'ch llif arian
 • gwybodaeth a chyngor cyfredol ar faterion sy'n effeithio ar eich busnes
 • ymweliadau rheolaidd â'r safle i sicrhau bod canol y dref yn amgylchedd glân a diogel
 • trefnu digwyddiadau a hyrwyddiadau i annog nifer yr ymwelwyr

Cysylltwch

I drafod dechrau eich busnes newydd yn un o ganol ein trefi, cysylltwch â:

Tîm Rheoli Canol y Dref

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Mae'r Ardal Gwella Busnes (AGB) yn adnodd allweddol sydd ar gael i fusnesau yng nghanol tref Port Talbot.

Mae AGB yn dod â busnesau a grwpiau cymunedol at ei gilydd i hyrwyddo canol tref bywiog a deinamig, trwy:

 • marchnata a hyrwyddo
 • digwyddiadau
 • hyfforddiant busnes
 • mentora busnes

Ardal Gwella Busnes Port Talbot yw VIVA Port Talbot.