Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Fforwm Mynediad

Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn sefydlu fforwm derbyn.

Mae'r Fforwmyn darparu sianel gyfathrebu ffurfiol rhwng:

  • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
  • ei ysgolion a gynhelir
  • awdurdodau derbyn
  • phartïon eraill â diddordeb

i drafod effeithiolrwydd trefniadau derbyn lleol, a gynghori awdurdodau derbyn ar ffyrdd y gellir gwella eu trefniadau.