Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaeth hyrwyddo’r Gymraeg

Yn unol â Safon 145, mae’n rhaid i’r cyngor lunio, cyhoeddi a rhoi cynllun gweithredu ar waith i hybu’r Gymraeg gyda’r nod o gynyddu defnydd o’r iaith a nifer y siaradwyr Cymraeg yn y fwrdeistref sirol.

Adroddiad ymgynghori

Fel rhan o ddatblygiad Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft rhwng 17 Ebrill a 15 Mai. Mae trosolwg o’r ymatebion a dderbyniwyd a sut maent wedi llywio’r strategaeth wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori.