Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Beth yw llinellau sirol?

'Mae Llinellau Sirol yn broblem genedlaethol sydd wedi dod i'r amlwg sy'n fygythiad sylweddol i gymunedau, ac mae'n ecsbloetio'r aelodau mwyaf diamddiffyn yn ein cymdeithas. Pan fydd grŵp troseddau cyfundrefnol (neu griw trefol) yn ehangu eu menter delio cyffuriau ar draws ffiniau sirol, gelwir hyn yn rhedeg 'llinell sirol'.

Os ydych yn amau bod pobl yn delio cyffuriau neu rydych yn poeni efallai fod person ifanc neu oedolyn diamddiffyn wedi'i dargedu gan grŵp troseddau cyfundrefnol, adroddwch amdano

Does dim angen i chi fod yn sicr, dim ond yn bryderus.      

Cael rhagor o wybodaeth am Linellau Sirol

Cymorth a chefnogaeth

Os oes rhywun mewn perygl dybryd neu mae trosedd yn digwydd, dylech ffonio 999 bob amser.

  • Heddlu De Cymru 999/101
  • Crimestoppers - 0800 555111
  • Ymddiriedolaeth St Giles - 020 7708 8000
  • Fearless – 0800 555 111
  • Childline – 0800 1111
  • Barnardo's Cymru - 029 2049 3387
  • Llinell Gymorth Genedlaethol Caethwasiaeth Fodern - 08000 121 700
  • Canolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) - 0870 000 3344