Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adnoddau

Cysylltiadau

Rhestrir isod ddolenni i wefannau eraill sy'n berthnasol i Ddiogelwch Cymunedol

Cysylltiadau defnyddiol

Sefydliad/Adran Rhif Cyswllt
CBS Castell-nedd Port Talbot (01639) 686 868
Heddlu De Cymru (01790) 456 999
Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 0370 606 0699
Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (01639) 889 709 
Tîm Allgymorth y Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (01639) 796 017 
Cerbydau a Adawyd (01639) 686 868 
Age Concern  0870 0602 141 
Heddlu Trafnidiaeth Prydain 0800 40 50 40 
Cyngor ar Bopeth 0844 477 2020 
Gofal a Thrwsio (01792) 321122 
Tîm Diogelwch Cymunedol (01639) 889 161 
Cyswllt Defnyddwyr Cymru 0845 404 0506 
Swyddog Atal Troseddu (01639) 889 178 
Tîm Cam-drin Domestig (01792) 640 248 
Iechyd yr Amgylchedd (01639) 685 678 
Swyddog Troseddau Casineb (01639) 889 185 
Swyddog Trwyddedu (01639) 640 207 
Gwarchod Cymdogaeth (01639) 889 162 
Ysbyty Port Talbot (01639) 862 000 
Gwasanaeth Prawf (01792) 645 505 
Gwasanaeth yn Gyntaf (01639) 686 868 
Cymorth i Ddioddefwyr (01639) 639 179 
WCADA (01639) 620 222 
Prosiect Cynhwysiant Ieuenctid (01639) 882 078 
Tîm Troseddau Ieuenctid (01639) 885 050