Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sut gall busnesau helpu

Os oes gennych fusnes neu sefydliad a all helpu gwladolion o Gymru sy'n cyrraedd Cymru, gallwch gwblhau ffurflen cofrestru diddordeb Llywodraeth Cymru i gynnig eich cefnogaeth

Mae angen pethau fel:

  • llety ar raddfa fawr i ffoaduriaid a'u teuluoedd, fel gwestai a pharciau gwyliau
  • cludiant i fynd â phobl i'w cartrefi newydd
  • cyflenwadau fel dillad, pethau ymolchi ac eitemau ar gyfer y mislif
  • gwersi iaith
  • cyflogaeth a hyfforddiant
  • cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd