Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfieithwyr gwirfoddol

Rydym yn galw ar drigolion dwyieithog i'n helpu i gyfathrebu â phobl o'r Wcráin sy'n cyrraedd Castell-nedd Port Talbot gyda sgiliau Saesneg cyfyngedig neu ddim sgiliau Saesneg o gwbl.

Os gallwch chi helpu, e-bostiwch customerservicecentre@npt.gov.uk gyda'ch manylion cyswllt a rhowch wybod i ni a ydych yn siarad/darllen/ysgrifennu'r iaith/ieithoedd.

Bydd yr holl fanylion personol yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol ac yn unol â gofynion GDPR.