Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhoddion

Rhoddion ariannol

Os hoffech roi arian, gallwch wneud rhodd i Apêl Ddyngarol Wcráin y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau.

Gallwch hefyd gyfrannu at Gronfa Croeso Cenedl Noddfaa fydd yn rhoi cymorth hanfodol i bobl sy'n cael eu dadleoli gan wrthdaro a cheisio noddfa yng Nghymru.

Rhoddion cyflenwadau hanfodol

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi bod mewn cysylltiad â'u cynigion hael o roddion. Cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth am ba gyflenwadau hanfodol sydd eu hangen, byddwn yn diweddaru'r dudalen we hon gyda rhestr o'r eitemau gofynnol​