Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Faint yw Treth y Cyngor?

Mae swm y dreth gyngor rhydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar:

Mae biliau Treth Gyngor hefyd yn cynnwys swm ychwanegol i Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddau.

Treth y Cyngor 2024/25

Rhowch eich ardal (e.e.Llansawel) yn y blwch chwilio i ddod o hyd i'ch tâl Treth y Cyngor ar gyfer 24/25
Enw Ward A B C D E F G H I
ABERAFAN £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
BAGLAN £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
BLAENDULAIS £1,545.81 £1,803.45 £2,061.08 £2,318.72 £2,833.99 £3,349.26 £3,864.53 £4,637.44 £5,410.35
BLAENGWRACH £1,625.06 £1,895.91 £2,166.75 £2,437.60 £2,979.29 £3,520.97 £4,062.66 £4,875.20 £5,687.74
BLAENHONDDAN £1,524.52 £1,778.60 £2,032.69 £2,286.78 £2,794.96 £3,303.12 £3,811.30 £4,573.56 £5,335.82
BRYN £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
CILYBEBYLL £1,521.10 £1,774.61 £2,028.13 £2,281.65 £2,788.69 £3,295.71 £3,802.75 £4,563.30 £5,323.85
CLUN & MELINCWRT £1,557.59 £1,817.19 £2,076.79 £2,336.39 £2,855.59 £3,374.78 £3,893.98 £4,672.78 £5,451.58
COEDFFRANC £1,576.42 £1,839.15 £2,101.89 £2,364.63 £2,890.11 £3,415.57 £3,941.05 £4,729.26 £5,517.47
CREUNANT £1,549.88 £1,808.19 £2,066.51 £2,324.82 £2,841.45 £3,358.07 £3,874.70 £4,649.64 £5,424.58
CWMAFAN £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
CWMLLYNFELL £1,564.95 £1,825.78 £2,086.60 £2,347.43 £2,869.08 £3,390.73 £3,912.38 £4,694.86 £5,477.34
DE CASTELL-NEDD £1,525.60 £1,779.86 £2,034.13 £2,288.40 £2,796.94 £3,305.46 £3,814.00 £4,576.80 £5,339.60
DWYRAIN SANDFIELDS £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
DYFFRYN CLYDACH £1,517.58 £1,770.51 £2,023.44 £2,276.37 £2,782.23 £3,288.08 £3,793.95 £4,552.74 £5,311.53
GLYNCORRWG £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
GLYN NEDD £1,586.32 £1,850.71 £2,115.10 £2,379.49 £2,908.27 £3,437.04 £3,965.81 £4,758.98 £5,552.15
GOGLEDD CASTELL-NEDD £1,525.60 £1,779.86 £2,034.13 £2,288.40 £2,796.94 £3,305.46 £3,814.00 £4,576.80 £5,339.60
GORLLEWIN SANDFIELDS £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
GWAUN CAE GURWEN £1,541.18 £1,798.04 £2,054.91 £2,311.77 £2,825.50 £3,339.22 £3,852.95 £4,623.54 £5,394.13
LLANSAWEL £1,562.90 £1,823.39 £2,083.87 £2,344.36 £2,865.33 £3,386.29 £3,907.26 £4,688.72 £5,470.18
MARGAM £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
ONLLWYN £1,533.64 £1,789.24 £2,044.85 £2,300.46 £2,811.68 £3,322.88 £3,834.10 £4,600.92 £5,367.74
PELENNA £1,557.44 £1,817.02 £2,076.59 £2,336.17 £2,855.32 £3,374.46 £3,893.61 £4,672.34 £5,451.07
PONTARDAWE £1,543.96 £1,801.29 £2,058.62 £2,315.95 £2,830.61 £3,345.26 £3,859.91 £4,631.90 £5,403.89
PORT TALBOT £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
RESOLFEN £1,541.08 £1,797.92 £2,054.77 £2,311.62 £2,825.32 £3,339.00 £3,852.70 £4,623.24 £5,393.78
TAIBACH £1,482.95 £1,730.11 £1,977.27 £2,224.43 £2,718.75 £3,213.06 £3,707.38 £4,448.86 £5,190.34
TONNA £1,516.28 £1,768.99 £2,021.71 £2,274.42 £2,779.85 £3,285.27 £3,790.70 £4,548.84 £5,306.98
YSTALYFERA £1,526.41 £1,780.81 £2,035.22 £2,289.62 £2,798.43 £3,307.22 £3,816.03 £4,579.24 £5,342.45

Cynghorau cymunedol 2024/25

Mae rhai ardaloedd sydd â lefelau Treth y Cyngor gwahanol oherwydd eu bod nhw'n byw mewn ardaloedd gyda chyngor cymunedol . Pob cyngor cymuned yn codi lefel wahanol o Dreth Gyngor.

Nid oes cynghorau cymuned yn ardal Port Talbot. Nid oes unrhyw elfen cyngor cymunedol i'r bil Treth Cyngor yn yr ardal hon. 
Enw Plwyf A B C D E F G H I
BLAENDULAIS £62.86 £73.34 £83.81 £94.29 £115.24 £136.20 £157.15 £188.58 £220.01
BLAENGWRACH £142.11 £165.80 £189.48 £213.17 £260.54 £307.91 £355.28 £426.34 £497.40
BLAENHONDDAN £41.57 £48.49 £55.42 £62.35 £76.21 £90.06 £103.92 £124.70 £145.48
CILYBEBYLL £38.15 £44.50 £50.86 £57.22 £69.94 £82.65 £95.37 £114.44 £133.51
CLUN & MELINCWRT £74.64 £87.08 £99.52 £111.96 £136.84 £161.72 £186.60 £223.92 £261.24
COEDFFRANC £93.47 £109.04 £124.62 £140.20 £171.36 £202.51 £233.67 £280.40 £327.13
CREUNANT £66.93 £78.08 £89.24 £100.39 £122.70 £145.01 £167.32 £200.78 £234.24
CWMLLYNFELL £82.00 £95.67 £109.33 £123.00 £150.33 £177.67 £205.00 £246.00 £287.00
DE CASTELL-NEDD £42.65 £49.75 £56.86 £63.97 £78.19 £92.40 £106.62 £127.94 £149.26
DYFFRYN CLYDACH £34.63 £40.40 £46.17 £51.94 £63.48 £75.02 £86.57 £103.88 £121.19
GLYN NEDD £103.37 £120.60 £137.83 £155.06 £189.52 £223.98 £258.43 £310.12 £361.81
GOGLEDD CASTELL-NEDD £42.65 £49.75 £56.86 £63.97 £78.19 £92.40 £106.62 £127.94 £149.26
GWAUN CAE GURWEN £58.23 £67.93 £77.64 £87.34 £106.75 £126.16 £145.57 £174.68 £203.79
LLANSAWEL £79.95 £93.28 £106.60 £119.93 £146.58 £173.23 £199.88 £239.86 £279.84
ONLLWYN £50.69 £59.13 £67.58 £76.03 £92.93 £109.82 £126.72 £152.06 £177.40
PELENNA £74.49 £86.91 £99.32 £111.74 £136.57 £161.40 £186.23 £223.48 £260.73
PONTARDAWE £61.01 £71.18 £81.35 £91.52 £111.86 £132.20 £152.53 £183.04 £213.55
RESOLFEN £58.13 £67.81 £77.50 £87.19 £106.57 £125.94 £145.32 £174.38 £203.44
TONNA £33.33 £38.88 £44.44 £49.99 £61.10 £72.21 £83.32 £99.98 £116.64
YSTALYFERA £43.46 £50.70 £57.95 £65.19 £79.68 £94.16 £108.65 £130.38 £152.11

Awdurdod Heddlu De Cymru 2024/25

Awdurdod Heddlu De Cymru 2024/25
Band Swm
A £235.11
B £274.30
C £313.48
D £352.67
E £431.04
F £509.41
G £587.78
H £705.34
I £822.90

Hysbysiad archwilio - Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Band prisio

  • Mae naw bandiau Treth y Cyngor yng Nghastell-nedd Port Talbot
  • Asesir pob annedd ar gyfer Treth Y Cyngor gan Swyddog Rhestru Asiantaeth y Swyddfa Brisio
  • Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn un allan o naw band prisio’n seiliedig ar ei werth cyfalaf ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2003
  • Gallwch ffeindio'ch band ar eich bil neu ar-lein
Bandiau Treth y Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Bandiau Gwerthoedd Eiddo Rhestr Brisio 2005
A Hyd at £44,000
B £44,001 i £65,000
C £65,001 i £91,000
D £91,001 i £123,000
E £123,001 i £162,000
F £162,001 i £223,000
G £223,001 i £324,000
H £324,001 i £424,000
I £424,001 ac uwch

Herio eich Band

Os credwch fod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio'r asesiad.