Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Lleihau'ch bil

Helpu i leihau'ch bil

Gostyngiadau Treth y Cyngor

Canfod a ydych yn gymwys i dalu llai

Eithriadau Treth y Cyngor

Canfod os yw eich eiddo wedi'i eithrio

Cefnogaeth Treth y Cyngor

Sut i gwneud cais am Cefnogaeth Treth y Cyngor

Dyddiad talu

Os yw'ch dyddiad talu'n anghyfleus, ystyriwch dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol gan y bydd hyn yn rhoi dewis o ddyddiadau talu.

Os ydych yn cael trafferth talu eich bil

Cysylltwch â ni ar unwaith.

Os nad ydych chi'n talu eich bil, byddwn ni'n cymryd camau i adenill yr arian.

Cyngor dyled

Gallwch gael cyngor annibynnol, diduedd am ddim dros y ffôn gan:

Neu gallwch gael cyngor am ddim wyneb yn wyneb yn eich Biwro Cyngor Dinasyddion agosaf neu ewch i www.nationaldebtline.org.

Gallwch hefyd ymweld â GOV.UK am rhagor o wybodaeth am rheoli dyled.

Gallwch hefyd edrych ar yr awgrymiadau rheoli arian a'r cyngor ar wefan Moneymadeclear gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol