Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Esboniad o'ch Treth y Cyngor 2024-2025

Nid yw Treth y Cyngor a dalwch yn cael ei gyfrifo ar sail pa wasanaethau rydych yn eu derbyn neu'n eu defnyddio. Mae'n cyfrannu tua chwarter i'r gyllideb sydd ei hangen ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau hanfodol i drigolion a busnesau.

Daw cyllid y cyngor o ddwy brif ffynhonnell:

  • grantiau Llywodraeth Cymru
  • Treth y Cyngor

Dyma sut mae cyllideb 2024-25 wedi’i llunio:

Cyllideb y Cyngor 2024/25 Cyllideb y Cyngor 2024/25

Lefelau Treth y Cyngor 2024-25

Y cynnydd yn Nhreth y Cyngor ar gyfer eleni yw 7.9%.

Mae hynny’n gynnydd cyfartalog o £2.25 yr wythnos, wedi’i wneud i fyny fel a ganlyn:

  • taliad i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - 1.24%
  • cymhorthdal i Celtic Leisure i redeg gwasanaethau hamdden dan do - 2.00%
  • cyfraniad at gost rhedeg gwasanaethau’r cyngor - 4.66%
Cynydd yn y Treth 2024/25 Cynydd yn y Treth 2024/25

Dyma ddadansoddiad o'r cynnydd ar gyfer pob band eiddo:

Band eiddo Nifer y cartrefi yn y band hwn
Cynnydd wythnosol yn Nhreth y Cyngor fesul cartref
A 13,344 £1.76
B 26,416 £2.05
C 11,387 £2.34
D 7,195 £2.64
E 4,358 £3.22
F 1,353 £3.81
G 529 £4.39
H 95 £5.27
I 14 £6.15