Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hawlen sgaffald

Mae angen hawlen sgaffald i godi sgaffald ar y briffordd dan ddarpariaethau Adran 169 Deddf Priffyrdd 1980.

Gweler manylion isod ar sut i wneud cais am hawlen sgaffald.

Pwy all wneud cais?

I wneud cais am hawlen sgaffald yng Nghastell-nedd Port Talbot, rhaid i chi ddarparu prawf o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus y mae'n rhaid iddo fod yn werth o leiaf £5 miliwn.

Amodau'r hawlen

Mae caniatâd yn dibynnu ar amodau sy’n berthnasol â:

 • lleoliad y sgaffald
 • y lle sydd ar gael ar y droedffordd a
 • mynediad i gerddwyr

Gallai fod amodau ychwanegol ynghlwm wrth geisiadau unigol.

Sut rwy'n gwneud cais?

Y ffi sy'n daladwy am hawlen sgaffald ar hyn o bryd yw £103.50.

Cwblhewch y ffurflen gais sgaffald canlynol a'i gadw fel pdf. Gall hyn gael ei llwytho yn ystod y broses ymgeisio.

Llawrlwytho

 • Amodau a thelerau'r drwydded sgaffaldiau (DOC 45 KB)

  i.Id: 4629
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Amodau a thelerau'r drwydded sgaffaldiau
  mSize: 45 KB
  mType: doc
  i.Url: /media/gndjmdnl/scaffolding-tc-2019-translation.doc

 • Cais am ganiatad i godi sgaffaldiau (DOCX 42 KB)

  i.Id: 4631
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Cais am ganiatad i godi sgaffaldiau
  mSize: 42 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/xjedw2gh/scaffolding-application-form-cymraeg-accessible.docx

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau