Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i’r Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Addysg

Uned adnoddau ysgol draws-sirol wedi’i lleoli yn Llansawel ydyn ni.

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Addysg ar gael i Ysgolion a Sefydliadau Addysg trwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) sy’n cynnig mynediad i gasgliad o adnoddau cynhwysfawr sy’n darparu ar gyfer eich holl ofynion o ran adnoddau ysgol.

I gael gwybod mwy am brisiau CLG, cysylltwch â Richard Jones, Uwch-swyddog.

Mae’r Gwasanaeth wedi’i rannu’n dri phrif faes:

Mae’r Gwasanaeth ar agor ar hyd y flwyddyn ac mae ein drysau yn agored bob amser i ymwelwyr.

Yn ogystal, rydyn ni’n cynnig hyfforddiant, yn rhedeg gwasanaeth dosbarthu a chasglu a gallwn eich helpu i baratoi ar gyfer arolygiadau ysgol neu gynnal clwb ffotograffiaeth ar ôl ysgol hyd. yn oed.

Ein Datganiad Cenhadaeth

"Cydweithio i geisio gwella mynediad ysgolion at yr adnoddau, y cyfleusterau cysylltiedig ag adnoddau a’r cymorth cynghori gorau a mwyaf perthnasol a pharhau i gyfrannu at rôl ysgolion o ran helpu plant i gyflawni eu llawn botensial.”