Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Arolygiadau Ysgol

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Addysg (ELRS) yn ystyried unrhyw gais gan ysgolion i’w helpu i baratoi ar gyfer arolwg. Mae’r cymorth hwn yn cynnwys dylunio a chynhyrchu dogfennau ac adnoddau, a benthyg cyfarpar.

Ceisiadau am adnoddau gan ysgolion sy’n wynebu arolwg fydd yn cael blaenoriaeth ac os bydd angen, caiff yr ysgolion hyn dderbyn dyraniadau ychwanegol at yr uchafswm a ganiateir.

Caiff ysgolion hefyd dderbyn deunydd ar gyfer arolwg yn y tymor cyn yr arolwg a chadw benthyciadau’r tymor cyfredol.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.