Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Reprograffeg

Uned addysg arbenigol yw’r uned Reprograffeg sy’n datblygu ystod o gynnyrch proffesiynol, o ansawdd uchel, ar gyfer sefydliadau Addysg.

Gwasanaethau

Argraffu a Chyhoeddi:

 • Argraffwyr lliw sy’n cynhyrchu copïau o ansawdd uchel 
 • Argraffydd du sy’n gweithio’n gyflym iawn 
 • Argraffydd pigment 12 lliw, fformat eang (1060mm) 
 • Plygwr papur awtomatig 
 • Gilotîn papur maint mawr 
 • Peiriant rhwymo thermol 
 • Peiriannau rhwymo crib a gwifren 
 • Pwnsh calendr 
 • Styffyllwyr pwyth cyfrwy 
 • Gweisg crysau T, capiau a mygiau 
 • Plotydd/torrwr digidol 
 • Peiriannau sganio dogfennau maint A3 ac A4

Clyweledol:

 • Copïwr Fideo-i-DVD/DVD-i-fideo
 • Argraffydd dyblygu DVD/CD
 • Camerâu lluniau llonydd digidol
 • Camerâu fideo digidol
 • Goleuadau stiwdio ffotograffig cludadwy
 • Peiriant recordio sain digidol

Technoleg Gwybodaeth:

Rydyn ni’n annog unigolion sy’n awyddus i fynd ati’n ymarferol i gynhyrchu adnoddau trwy gynnig hyfforddiant a chymorth â’r meddalwedd a’r caledwedd sydd ar gael gan y Gwasanaeth.

Gellir cael benthyg peth o’n cyfarpar (e.e. camerâu fideo, taflunwyr ac ati) a darperir hyfforddiant yn ôl yr angen.  

Ffotograffiaeth a Fideo

Cynigir ystod o wasanaethau ffotograffiaeth a fideo sy’n amrywio o roi benthyg cyfarpar i ffotograffwyr/fideograffwyr proffesiynol. Ategir y gwasanaeth hwn wedyn gan waith argraffu proffesiynol o ansawdd uchel a golygu fideo digidol o’r radd flaenaf.

Mae’r canlynol yn enghreifftiau nodweddiadol:

 • Fideos astudiaeth gymharol
 • Fideos hyrwyddo ysgol
 • Ffilmio cyngerdd
 • Ffotograffau dosbarth/staff
 • Ffotograffau o leoliadau
 • Ymweliadau ysgol

Cymorth gyda Chynadleddau a Chyflwyniadau

Os ydych chi’n chwilio am gymorth i baratoi ar gyfer eich cynhadledd neu eich digwyddiad cyflwyno nesaf, cysylltwch â ni. Gallwn helpu gyda deunyddiau cyflwyno, pecynnau cynhadledd ac adnoddau eraill.

Yn ogystal, mae cyfarpar cyflwyno fel taflunwyr, gliniaduron, meicroffonau, camerâu fideo a darllenfa sy’n cynnwys seinydd ar gael ar fenthyg gennym. Gallwn ddarparu technegydd cynhadledd, hyd yn oed, ar gyfer y digwyddiadau arbennig hynny.

Prisiau

I gael prisiau neu ragor o wybodaeth, cysylltwch â Richard Jones