Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaeth Ansawdd Aer NPT

Mae Strategaeth Ansawdd Aer Lleol Castell-nedd Port Talbot, "Air Wise - aer glân i bawb", yn nodi polisi strategol y Cyngor ar gyfer cyflawni aer glanach mewn partneriaeth â'r gymuned gyfan. Mae ganddo hefyd gysylltiadau ag amcanion a gwerthoedd y Cyngor ac yn benodol gyda'r rhai sy'n ymwneud â "Cymunedau Cynaliadwy a'r Amgylchedd" a "Ffyniant i Bawb," sy'n cynnwys gwella ansawdd yr aer ac adfywio'r amgylchedd ffisegol a diwydiannol yr ardal. Ddatblygwyd yn wreiddiol yn 2000 fe cafodd y strategaeth ei hadolygu a'i diweddaru ym mis Tachwedd 2013.