Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llwyddiannau

Porwch drwy ein detholiad o astudiaethau achos isod, y mae pob un ohonynt yn amlinellu rhai enghreifftiau o sut mae ein tîm wedi gweithio gydag unigolion i'w helpu i wireddu'u potensial llawn. Gyda'n cefnogaeth ni, gallech chi hefyd dod o hyd i'ch galwedigaeth.

Gall gwaith fod yn fuddiol i chi ar sawl lefel; ceir cynnydd yn eich datblygiad personol, eich hyder a'ch hunan-barch pan fyddwch yn gweithio mewn swydd rydych chi'n ei mwynhau. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod gweithio'n hanfodol i hybu iechyd da, ac mae ein tîm yn ymroddedig i'ch helpu i ddod o hyd i swydd sy'n gwella'ch lles ymhellach.

Felly, p'un a ydych wedi bod yn ddi-waith am amser hir, neu os ydych yn gwneud swydd nad yw'n addas ar eich cyfer ac nid oes gennych y sgiliau, y cymwysterau neu hyd yn oed yr hyder i fynd at i ddod o hyd i rhywbeth mwy ystyrlon, rydym yn gobeithio, drwy wylio'r rhai o'r llwyddiannau hyn, y cewch eich ysbrydoli i gysylltu â ni fel y gallwn eich helpu i ddod o hyd i rywbeth addas.

Jack

Mike

Kathryn