Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfleoedd hyfforddiant sydd ar ddod

Yn ystyried gwella'ch sgiliau?

Pan fyddwch yn derbyn cymorth drwy ein rhaglenni, bydd gennych gyfle i fanteisio ar amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant a ariennir sydd, er enghraifft, yn amrywio o gymwysterau Cymorth Cyntaf i gardiau diogelwch yn y diwydiant adeiladu. Bydd eich mentor yn trafod y cyfleoedd hyn â chi a gall eich cofrestru ar gyfer hyfforddiant a fyddai'n eich helpu i gael swydd neu'ch paratoi ar gyfer y gweithle.

Os ydych yn ystyried gwella'ch sgiliau neu ennill cymwysterau penodol er mwyn sicrhau cyflogaeth, cysylltwch â'n tîm i weld a allwn helpu.