Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfleoedd cyflogaeth lleol

Mae ein prosiect yn ceisio cynyddu rhagolygon pobl ifanc ac oedolion er mwyn iddynt symud i gyflogaeth gynaliadwy, hyfforddiant a chyfleoedd addysgol.

Mae ein Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth, yn datblygu perthnasoedd cadarnhaol â chyflogwyr ledled Castell-nedd Port Talbot gyda'r nod o sicrhau cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i'n cwsmeriaid, wrth eich helpu chi hefyd i hysbysebu a llenwi'ch swyddi gwag gydag unigolion â chymwysterau a phrofiad addas.

 Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n swyddogion cyswllt cyflogwyr ar:

Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth

Fel arall, gallwch gysylltu â'n tîm canolog i gael help i ddod o hyd i gyflogaeth.