Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Costiau gofal plant ac ysgolion

Costiau gofal plant

Darganfyddwch pa help y gallech ei gael gyda chostau gofal plant.

Dechrau’n Deg

Gofal plant rhan-amser am ddim, ar gyfer plant 2-3 oed sy’n byw mewn ardaloedd cymwys.

Cefnogaeth ariannol i rieni

Gwybodaeth am ofal plant di-dreth a chredydau treth ar gyfer gofal plant

Cynnig Gofal Plant

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar wedi’i gyllido ar gyfer rhieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio.

Costiau addysg ac ysgolion

Darganfyddwch pa help y gallech ei gael gyda chostau ysgolion.

Grant gwisg ysgol ac offer

Grantiau i deuluoedd ar incwm isel

Prydau ysgol am ddim

Prydau ysgol am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn llawn amser

Gliniaduron

Mae’r Gynghrair Tlodi Digidol yn helpu teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd angen gliniadur i gael un – nid ar fenthyg neu ar log, ond i’ch teulu chi, am byth.

Nwyddau misglwyf am ddim

Y Grant Urddas Mislif yn helpu i fynd i’r afael â thlodi mislif ledled Cymru.