Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cymorth a lles arall

Sefydliadau a all eich cefnogi gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles.

24/7 cymorth Iechyd Meddwl

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe linell gymorth iechyd meddwl 24/7 y mae modd cysylltu â hi drwy ffonio 111 a phwyso opsiwn 2.

CVS Castell-nedd Port Talbot

Mae gan dudalen we Argyfwng Costau Byw NPT CVS adnoddau a all gynnig cefnogaeth, gwybodaeth ac arweiniad. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyfeiriadur gwasanaethau iechyd meddwl, yn genedlaethol ac yng Nghastell-nedd Port Talbot, a all gynnig help.

Llinell Cyngor a Gwrando Cymuned (C.A.L.L.)

C.A.L.L cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth gyfrinachol

Meddwl Castell-nedd Port Talbot

Eich elusen iechyd meddwl leol, sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl.

Y Samariaid

Beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo, ffoniwch Y Samariaid am ddim, unrhyw bryd, o unrhyw ffôn, ar 116 123.

Sorted:Supported

Datblygwyd Didoli:Supported mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Phartneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg i'ch helpu i ofalu am eich lles emosiynol a meddyliol.