Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth i bobl

Rydyn ni eisiau sicrhau fod y bobl sy’n cael eu heffeithio gan y cyhoeddiadau oddi wrth Tata Steel yn ymwybodol fod help a chefnogaeth ar gael iddyn nhw.

Ymysg enghreifftiau o gefnogaeth sydd ar gael mae sgiliau a hyfforddiant, arian a dyledion, ac iechyd a llesiant.

Sefydlwyd hybiau cefnogaeth picio-i-mewn ar gyfer pawb a effeithiwyd gan drawsnewidiad TATA.

Dod o hyd i gyrsiau hyfforddi a chymwysterau

Dod o hyd i help a chefnogaeth gyda materion yn ymwneud â’ch iechyd meddwl a llesiant

Help gydag arian a dyledion

Help gyda chostau anfon eich plentyn i'r ysgol

Cymorth ac opsiynau pan fyddwch yn wynebu diswyddiad

Help gyda biliau’r cartref

Help gyda phroblemau tai a digartrefedd