Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cofrestrau cyhoeddus

Gellir gweld y cofrestrau cyhoeddus canlynol rhwng 10.00 a 16.00 ddydd Llun i ddydd Gwener yn:

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Is-adran Drwyddedu
CBC Castell-nedd Port Talbot Canolfan Ddinesig Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref

Alcohol ac adloniant

 • Cofrestr trwyddedau mangre
 • Cofrestr tystysgrifau mangre clwb
 • Cofrestr trwyddedau personol
 • Cofrestr hysbysiadau digwyddiad dros dro

Gamblo

 • Cofrestr trwyddedau mangre
 • Cofrestr hawlenni clwb
 • Cofrestr loterĂ¯au cymdeithasau bach
 • Cofrestr hawlenni canolfannau adloniant teulu
 • Cofrestr hawlenni hapchwarae am wobr
 • Cofrestr hysbysiadau o ddefnydd dros dro
 • Cofrestr hysbysiadau o ddefnydd achlysurol

Lles anifeiliaid

 • Cofrestr anifeiliaid perfformio

Tacsis a cherbydau hurio preifat

 • Cofrestr gyrwyr cerbyd Hacni
 • Cofrestr cerbydau cerbyd Hacni
 • Cofrestr gyrwyr hurio preifat

Metel sgrap ac adfer moduron

 • Cofrestr delwyr metel sgrap
 • Cofrestr gweithredwr adfer moduron
Gellir gweld y cofrestrau cyhoeddus canlynol trwy apwyntiad yn unig yng Nghanolfan Ddinesig:
Is-adran Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach drwy
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Amddiffyn y cyhoedd

 • Cofrestr tai trwyddedig amlbreswyl
 • Cofrestr tyrau aerdymheru a chyddwysyddion anweddu
 • Cofrestr sefydliadau busnes bwyd
 • Cofrestr safleoedd carafanau
 • Cofrestr pontydd pwyso cyhoeddus