Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Os nad ydym wedi casglu'ch biniau neu'ch ailgylchu, mae angen i chi roi gwybod am gasgliad a fethwyd:

Cyn i chi ddechrau

  • Efallai yr hoffech wirio'ch diwrnod casglu
  • Byddwn ond yn casglu un bin olwyn neu 3 bag du ar gyfer y rhai heb fin
  • Mae angen cyflwyno eitemau cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad neu'r noson gynt
  • Nid ydym bellach yn casglu tecstilau fel rhan o'n gwasanaeth casglu ailgylchu
  • Rhaid rhoi gwybod am gasgliadau a fethwyd erbyn hanner nos ar eich diwrnod casglu arferol