Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Archebu offer ailglychu

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i archebu biniau ac offer ailgylchu.

Cyn i chi ddechrau

Nid oes blychau du ar gyfer gwydr ar gael ar hyn o bryd. Byddwn yn dosbarthu blwch ar gyfer papur yn lle hynny. Gallwch ddefnyddio hwn ar gyfer papur neu wydr ond heb ei gymysgu gyda'i gilydd.

Cofiwch:

  • i wirio eich diwrnod casglu
  • gallwch roi cymaint o ailgylchu ag y dymunwch bob wythnos
  • dim ond un bin olwyn neu 3 bag du y byddwn yn eu casglu bob pythefnos
  • mae angen cyflwyno eitemau cyn 6yb ar ddiwrnod eich casgliad neu'r noson cyn hynny
  • mae angen mynd â’r cynwysyddion gwag yn ôl i’ch eiddo erbyn noson y diwrnod casglu a glustnodwyd ar eich cyfer

Bagiau baw cŵn a gwastraff bwyd

Darganfyddwch ble y gallwch gasglu bagiau baw cŵn a gwastraff bwyd am ddim.