Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pwy ydym ni

Mae'r Gwasanaeth Cynhwysiant wedi'i leoli yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot ac mae'n cynnwys amrywiaeth o weithwyr proffesiynol sydd ag arbenigedd mewn cefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Isod, ceir trosolwg o'r timau arbenigol o fewn rolau a chyfrifoldebau'r gwasanaeth a'r rheolwyr:

Gwasanaeth Rheolwr
Pennaeth Gwasanaeth Hayley Lervy
Cydlynydd y Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Cynhwysiant Zoe Ashton-Thomas
Gwasanaeth Seicoleg Addysg Prif Seicolegydd Addysg (dros dro) - Alison Annear
Gwasanaeth Lles ac Ymddygiad Elizabeth Dennis

Gwasanaeth Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 0-16

Sophie Griffiths
Gwasanaeth Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 16 - 25 Jeff Thomas
Tîm Cymorth Ysgolion a Theulu John Burge
Cefnogaeth ar gyfer Dysgu Ceri Long

Gellir dod o hyd i rhagor o wybodaeth am bob un o'r meysydd gwasanaeth uchod yn Cymorth a Darpariaeth

Sut i Gysylltu â ni