Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cwynion Rhyddid Gwybodaeth

Os ydych yn credu nad ydym yn cydymffurfio â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, dylech gwyno wrthym yn gyntaf.

Anfonwch gŵyn ysgrifenedig at ein Swyddog Monitro:

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Canolfan Ddinesig Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref

Er enghraifft, efallai y byddwch yn ystyried:

  • rydym wedi gwneud cais am eithriad i wrthod datgelu gwybodaeth nad yw'n gymwys o dan yr amgylchiadau
  • rydym wedi methu ag ymateb i'ch cais
  • rydym wedi methu â gwneud hynny o fewn y terfyn amser a nodir yn y Ddeddf
  • rydym wedi gwneud taliadau afresymol am ddarparu'r wybodaeth

Cwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth

Os nad ydych yn fodlon â'r ymateb gan y Swyddog Monitro, gallwch gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Tŷ Wycliffe,
Lôn y Dŵr Wilmslow SK9 5AF pref
(08456) 306060 (08456) 306060 voice +448456306060
Dylech gyflwyno eich cwyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth cyn gynted â phosibl. Dylai hyn fod o fewn dau fis ar ôl i ni roi ein hymateb i chi.