Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwneud hawliad yswiriant

Y broses hysbysu ceisiadau

Os hoffech gyflwyno cais o ran Atebolrwydd Cyhoeddus neu Atebolrwydd Cyflogwyr yn erbyn y cyngor:

  • Gallagher Bassett yw ein hunionwyr trydydd parti; ac
  • AIG yw ein hyswirwyr, o 1 Hydref 2005 (Rhif y Polisi 21005051).

Dylai’r holl geisiadau cyfreitha gael eu cyflwyno’n uniongyrchol i Gallagher Bassett, gan ddefnyddio Rhif Adnabod Porthol D00019.

Os ydych am gyflwyno cais yn erbyn y cyngor, gallwch ysgrifennu atom gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol:

  • Is-adran Yswiriant, Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol
    Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot, SA13 1PJ