Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parhewch i Sgwrsio – Gyda'n gilydd ni yw CnPT

Yn ôl yn 2021, fe gynhalion ni ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’ i’n helpu i ddeall sut roedd y pandemig wedi effeithio ar wahanol rannau o’n bwrdeistref sirol, a beth oedd yn cyfrif fwyaf i bobl leol bryd hynny ac i’r dyfodol.

Bu i bron 1,800 ohonoch chi ymgysylltu â ni yn ystod yr ymgyrch honno.

Fe wnaeth cael cipolwg ar eich barn a’ch safbwyntiau yn gynnar iawn yn ein proses gynllunio ein helpu i ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol, ‘Adfer, Ailosod, Adnewyddu’, a gyhoeddwyd gennym yn 2022, ac fe’n galluogodd i ailffurfio ein nodau llesiant a’n gweithredoedd i’w darparu, yn seiliedig ar y pethau oedd yn bwysig yn lleol ar draws ein cymunedau.

Dim ond y dechrau oedd yr ymgyrch honno, Rydyn ni wastad wedi ymgynghori gyda phobl leol ar ystod eang o bolisïau a chynigion, ond roedd ‘Dewch i Sgwrsio’ yn cynrychioli cam sylweddol i ffwrdd o’n dull traddodiadol o ymgysylltu.

Parhewch i Sgwrsio!

Wrth symud i’r dyfodol, rydyn ni’n eich gwahodd i barhau i ymgysylltu â ni. Byddem ni wir yn gwerthfawrogi cael adborth parhaus oddi wrth ein preswylwyr, ein staff, ein busnesau a’n partneriaid ynghylch sut yr ydym ni’n gweithio fel cyngor, er mwyn i ni allu ystyried yr adborth hwn wrth i ni wneud penderfyniadau.

Rhowch eich adborth i ni os gwelwch yn dda, drwy lenwi ein holiadur byr. Bydd eich ymatebion yn ein helpu i amlygu beth, os o gwbl, sydd wedi newid dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a byddant yn cael eu defnyddio i addysgu penderfyniadau dros y misoedd nesaf o ran y blaenoriaethau a fydd yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2024 ac i’r dyfodol, a chyllideb 2024 a thu hwnt.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw ganol nos ar dydd Sul 8 Hydref 2023

Nid yw ein hadnoddau'n ddiderfyn, felly ni allwn addo gwneud popeth. Ond gallwn addo gwrando, ac ystyried eich blaenoriaethau yn ein cynllunio.  

Felly, parhewch i sgwrsio fel y gallwn symud yn ein blaenau gyda’n gilydd.

Blychau adborth

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i gwblhau ein holiadur yw ar-lein.

Ar gyfer pobl nad ydynt ar-lein, mae fersiynau papur o'r holiadur a'r blychau adborth mewn nifer o adeiladau cyhoeddus ar draws y fwrdeistref sirol.

Cwm Afan

 • Afan Fitness, Stryd Margam, Y Cymer SA13 3EE
 • Swyddfa Bost Blaengwnfi - 133 Heol Jersey, Blaengwynfi, Port Talbot SA13 3TF
 • Llyfrgell Blaengwynfi - 66 Heol Jersey, Blaengwynfi, Port Talbot SA13 3TB
 • Canolfan Fenter Croeserw - Bryn Siriol, Cymmer, Port Talbot SA13 3PL
 • Llyfrgell Cwmafan – Heol Depot, Cwmafan, Port Talbot SA12 9DF
 • Canolfan Gymunedol Cwmafan – Heol Depot, Cwmafan, Port Talbot SA12 9DF
 • Llyfrgell Cymer Afan - Heol yr Osaf, Cymer, Port Talbot SA13 3HR
 • Clwb Rygbi Glyngorrwg - Stryd y Parc, Glyncorrwg, Port Talbot SA13 3DS

Cwm Amman

 • Canolfan Maerdy – Heol Newydd, Tairgwaith, Ammanford SA18 1UP
 • Canolfan Gymunedol Cwmgors - Ffordd y Fynwent, Cwmgors, SA18 1PS
 • Canolfan Gymunedol – Heol Newydd, Gwaun-Cae-Gurwen SA18 1UN

Cwm Dulais

 • Canolfan Gymunedol Crynant - 24 Woodland Rd, Y Creunant, Castell-nedd SA10 8RF
 • Gweithdy Dove - Canolfan Gymunedol Banwen, Ffordd Rufeinig, Banwen, Castell-nedd SA10 9LW
 • Llyfrgell Blaendulais - Neuadd Gymunedol, Blaendulais Teras, Brynhyfryd, Blaendulais, Castell-nedd SA10 9BA

Castell-nedd

 • Llyfrgell Llansawel - Heol Castell-Nedd, Llansawel, Castell-nedd SA11 2AQ
 • Neuadd Gymunedol Gyngor Tref Llansawel - Heol Shelone, Llansawel SA11 2NS
 • Canolfan Gymunedol Cimla – Helo Cwm Afan , Castell-nedd SA11 3AZ
 • Canolfan Gymunedol Melyn – Heol Crythan, Castell-nedd SA11 1TB
 • Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Castell-nedd SA11 3QZ
 • Canolfan Hamdden Castell-nedd - Stryd y Dŵr, Castell-nedd SA11 3EP
 • Llyfrgell Castell-nedd - Stryd y Dŵr, Castell-nedd SA11 3EP
 • Canolfan Chwaraeon Castell-nedd - Heol Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7BR
 • Llyfrgell Sgiwen – Neuadd Carnegie, Ffordd Evelyn, Sgiwen, Castell-nedd SA10 6LH
 • Neuadd Gwyn - stryd y berllan, Castell-nedd SA11 1DU
 • Hwb Cymunedol Vernon Place - Vernon Place, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2JJ

Cwm Nedd

 • Llyfrgell Glyn-nedd - 7 Park Ave, Glyn-nedd, Castell-nedd SA11 5DW
 • Llyfrgell Resolfen - Heol Castell-nedd, Resolfen, Castell-nedd SA11 4AA
 • Canolfan Hamdden Cwm Nedd - Chain Road, Glynneath SA11 5HW
 • Blociau Adeiladu - Resolfen ICC, Resolfen, Castell-nedd SA11 4AB

Port Talbot

 • Canolfan Hamdden a Ffitrwydd Aberafan - Ffordd y Dywysoges Margaret, Glan Môr Aberafan, Port Talbot SA12 6QW
 • Llyfrgell Baglan - Laurel Avenue, Baglan, Port Talbot SA12 8NY
 • Canolfan Gymunedol Dalton Road - Dalton Rd, Port Talbot SA12 6SF
 • Canolfan Ddinesig Port Talbot - Port Talbot SA13 1PJ
 • Llyfrgell Port Talbot Library - Llawr cyntaf, Canolfan Siopa Aberafan, Port Talbot SA13 1PB
 • Llyfrgell Sandfields - 8 Heol Morrison, Port Talbot SA12 6TG
 • Canolfan Sant Paul - Stryd Gerald, Port Talbot SA12 6DQ
 • Llyfrgell Taibach - 5 Heol Commercial, Taibach, Port Talbot SA13 1LN

Cwm Tawe

 • Pontardawe Arts Centre - Herbert St, Pontardawe, Swansea SA8 4ED
 • Pontardawe Leisure Centre - Parc Ynysderw, Pontardawe Swansea SA8 4EG
 • Pontardawe Library 21 - Holly St, Pontardawe, Swansea SA8 4ET
 • Neuadd Gymunedol Ystalyfera - Heol Ynysydarren, Ystalyfera SA9 2JQ