Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dangosyddion Perfformiad 2022-23

O dan reoliad 113 (7) o’r rheoliadau contractau cyhoeddus mae rhaid i bob Sefydliad Mewn-cwmpas cyhoeddi’n flynyddol ac ar gyfer y 12 mis blaenorol:

  1. canran eu hanfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod
  2. swm y llog a dalwyd i gyflenwyr oherwydd taliadau hwyr a
  3. cyfanswm y llog y mae’r awdurdod contractio yn atebol i dalu (boed yn cael ei dalu neu peidio a ph’un ai o dan unrhyw ofyniad statudol neu ofyniad arall), oherwydd toriad o Rheol 113.

Gwelwch isod gwybodaeth canlynol ar gyfer Castell-nedd Port Talbot

  1. canran eu hanfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod - 92.77%
  2. swm y llog a dalwyd i gyflenwyr oherwydd taliadau hwyr - £0
  3. cyfanswm y llog yr oedd yr awdurdod contractio yn atebol i'w dalu (boed yn cael ei dalu neu peidio a ph'un ai o dan unrhyw ofyniad statudol neu ofyniad arall), oherwydd toriad o Rheol 113 - £397,807.95