Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Eich bil

Er ei fod yn cael ei alw’n fil Treth y Cyngor, nid yw’r swm a godir arnoch i gyd yn dod i Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae hefyd yn cynnwys taliadau am wasanaethau a ddarperir gan sefydliadau eraill. Mae'r cyngor yn gweithio fel asiant casglu ac yn casglu'r taliadau hyn ar eu rhan. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y taliadau hyn.

Ar eich bil Treth y Cyngor byddwch hefyd yn gweld: