Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ynglŷn â Diogelwch Ffyrdd CNPT

Helpu i'ch cadw'n ddiogel... mae ein tîm o swyddogion diogelwch ar y ffyrdd yn gweithio'n galed i wneud ffyrdd Castell-nedd Port Talbot yn fwy diogel.

Rydym yn darparu Addysg, Cyhoeddusrwydd a Hyfforddiant i Yrwyr i'r Cyhoedd, Ysgolion, Staff a Busnesau Awdurdodau Lleol yn seiliedig ar:-

  • Materion Diogelwch ar y Ffyrdd cyfredol;
  • Tueddiadau Lleol sy'n dod i'r amlwg yn seiliedig ar Ystadegau Anafiadau a phryderon cymunedol;
  • Cyfrifoldebau Deddf Dynladdiad Corfforaethol 2007 a Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 2009;
  • Anghenion Gyrwyr Proffesiynol e.e. Hyfforddiant CPC Gyrwyr.

Mae ein Rhaglenni Addysgol yn gweithio fel blociau adeiladu o Ysgolion Cynradd i Golegau.

Rydym yn darparu cyfres o becynnau ymyrraeth wedi'u hanelu at yrwyr a marchogion o bob sgil a gallu. Rydym yn gweithio gyda phobl o bob oed o rhieni / gwarcheidwaid mewn hyfforddiant cyn-ysgol adfywiol i Yrwyr.

Mae ein holl ymyriadau'n arwain at wneud rhwydwaith ffyrdd mwy diogel i bawb.

Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.