Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hyfforddiant

Mae addysg i yrwyr ifanc a newydd yn ogystal â'r rhai sy'n cychwyn ar hyfforddiant gyrwyr proffesiynol, addysg hyfforddi beiciau modur i oedolion yn feysydd lle gall y tîm diogelwch ar y ffyrdd gynnig arbenigedd.

Mae gan y tîm hefyd swyddog beicio sy'n cynnig beicio i bob oedran a lefel sgiliau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, a darperir manylion amdanynt isod.

Hyfforddiant Beiciau Modur

Asesiad sgiliau beiciwr sy'n addas ar gyfer pob beiciwr

Hyfforddiant Gyrwyr

Cyrsiau ar gyfer gyrwyr cerbydau modur

Teithio Gweithredol

Gwneud teithiau trwy ddulliau corfforol egnïol, fel cerdded neu feicio

Hyfforddiant Gyrwyr Proffesiynol

Cyrsiau i'r rhai sy'n gyrru yn y gwaith