Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyhoeddusrwydd

Trwy gydol y flwyddyn, mae'r tîm diogelwch ar y ffyrdd yn cydlynu nifer o ymgyrchoedd sy'n targedu grwpiau defnyddwyr ffyrdd fel rhan o'i strategaeth lleihau damweiniau ffyrdd.

Mae yna nifer o ffyrdd y gellir defnyddio cyhoeddusrwydd o amgylch ein hymgyrchoedd i effeithio ar y grwpiau 'mewn perygl' bregus neu ymddygiad gwrthgymdeithasol rhai gyrwyr. Ceir yr effaith fwyaf gyda gwybodaeth barhaus wedi'i thargedu'n dda sy'n effeithio ar grŵp targed.

Mae ein holl gyhoeddusrwydd yn ystyried materion cenedlaethol a lleol trwy gefnogi: -

  • Grŵp Cyhoeddusrwydd Diogelwch Ffyrdd Cymru, sydd â'r dasg o ddarparu ymgyrchoedd diogelwch ffyrdd cydgysylltiedig ochr yn ochr â'n cydweithwyr yn yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân ac Achub;
  • DfT 'MEDDWL!' yn ymgyrchu trwy ddosbarthu deunyddiau am ddim a gynhyrchir yn allanol, gan roi blas lleol i'r ymarfer a'i gysylltu â phroblem leol, neu
  • Ymgyrchoedd lleol lle cynhyrchir deunyddiau dwyieithog i ddelio â mater sy'n benodol i faes penodol