Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltiadau

Gweinyddwr Digwyddiadau Arbennig/Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch

Anne Tucker
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
Y Ceiau, Ffordd Brunel, Castell-nedd
SA11 2GG

01639 686415 (Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau)
specialevents@npt.gov.uk

Rheoli Adeiladu/Adeileddau

Pebyll mawrion, pebyll, llwyfannau, eisteddleoedd dros dro etc.

Rheoli Adeiladu

01639 686820
building.control@npt.gov.uk

Adeileddau

01639 686573/686590

Meysydd Parcio/Parcio

01639 763968/01639 763939
s.cook@npt.gov.uk

Tîm Cynllunio Rhag Argyfyngau

01639 686409
ept@npt.gov.uk

Iechyd yr Amgylchedd

Swyddogion Diogelwch Bwyd a Safonau Masnach

01639 685678

ehd@npt.gov.uk
tsd@npt.gov.uk

Ystadau

Ar gyfer gwybodaeth am berchnogion tir

01639 686980
property@npt.gov.uk

Priffyrdd/Rheoli Traffig

Ar gyfer gorymdeithiau stryd, mathau o ffyrdd ar gau etc.

01639 686013
environment@npt.gov.uk

Swyddfa Briffyrdd

Ar gyfer baneri/hysbysebion ar ochr y ffordd

01639 686906

Trwyddedu

Canolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

01639 763050
licensing@npt.gov.uk

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru

03706 060699
neathporttalbot@mawwfire.gov.uk
bfs.npt@mawwfire.gov.uk

Pencadlys y Gwasanaeth Tân
Rhodfa Lime Grove
Caerfyrddin
SA31 1SP

Heddlu De Cymru

Western-BCU-Planning@southwales.pnn.police.uk