Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trefnu digwyddiad awyr agored - Digwyddiadau Arbennig

Gwybodaeth am ddigwyddiadau

Esiamplau o ddigwyddiadau sy'n gallu cael eu cynnal yn yr ardal leol

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch

Mwy o wybodaeth am y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch

Trefnu a chynllunio digwyddiad

Gwybodaeth am yr hyn y dylid ei ystyried wrth drefnu a chynllunio digwyddiad

Proses digwyddiadau arbennig

Digwyddiadau arbennig a'r proses o gofrestru digwyddiad

Sut i gofrestru digwyddiad

Sut i gofrestru digwyddiad a sut i gyflwyno cais i ddefnyddio tir y cyngor

Asesu risgiau

Gwybodaeth am asesu risgiau